De kalenderpenning:

Jarenlang bracht het horlogeriemuseum een kalenderpenning uit. Deze kalenderpenning was in de 18de eeuw een typische horlogemakerskalender die algemeen gekend was. Het was een eenvoudig kalendersysteem dat men op zak kon meenemen. Spijtig genoeg ging het gebruik eind 18de eeuw verloren. In 1983 bij de opening van het museum te Mechelen, werd het systeem van de jaarlijkse kalenderpenning weer in ere hersteld. 2019 is het laatste jaar dat de penning effectief in munt werd geslagen. Nu wordt de munt enkel nog gemaakt in plastic jeton als toegangsticket tot het museum.

Uitleg

Op de kalenderpenning kan u de datum aflezen op één tabel in plaats van 12 tabellen zoals op een gewone kalender. Het systeem heet de zondagstafel en is dan ook gebaseerd op de zondagen. In de bovenste rij van de tabel staan telkens de maanden vermeld. Zo ziet u in het eerste vakje APR van april. In de kolom onder elke maand staan dan de zondagen van die respectievelijke maand. 1 april is dus een zondag net zoals 8, 15, 22 en 29 april. Wanneer u nu een andere datum zoekt in april, moet u gewoon met uw vinger verder tellen. Voor elk vakje dat u opschuift, moet u een dag van de week verdergaan.

Een voorbeeld maakt alles misschien duidelijker. Stel u bent jarig op 21 juni en om uw feestje te plannen wil u weten welke dag van de week dat zal zijn in 2018 (Het jaar op de kalenderpenning op het voorbeeld hieronder). U gaat bovenaan op zoek naar de maand juni. U kan ze terugvinden in de derde kolom. Onder de maand zien we dat 17 en 24 juni zondagen zijn. Nu zijn er 2 mogelijkheden: ofwel plaatsen we onze vinger op de 17de en lopen dan verder de dagen van de week af per volgend vakje: maandag 18, dinsdag 19, woensdag 20 en tenslotte donderdag 21 juni. Uiteraard kan u ook van zondag de 24ste terugtellen. Voor dagen op het eind van de week is dat soms handiger.
U kan ook opzoeken wat de huidige datum is. U weet uiteraard welke dag van de week het is. Vervolgens gaat u op zoek naar de twee dichtstbijzijnde zondagen in de maand en dan is de oplossing snel gevonden.

Penning 2018 equatietabel